Grundläggning!

Helkväll och lägger grunder i Rehn Music Group studios.
Med: Tommy Rehn, Torbjörn Martinsson och Leif Jonsson.